Dr. Octavian Gordon

Faculty of Orthodox Theology, Department of Church History, Biblical Studies and Philology; Classical Philology

University of Bucharest

Forschung und Projekte

Derzeitige Position(en)

Lecturer, since 2007

Aktuelle(s) Projekt(e)

The Theory and Practice of Translating Patristic Greek Literature into Romanian (1989-present) - postdoctoral research project at the University of Bucharest

Frühere Position(en)

2002-2007 Assistant Lecturer, University of Bucharest

Veröffentlichungen

Monographien (und Dissertation)

Gordon, Octavian, Lactantius – De mortibus persecutorum. Studiu filologic, Bucharest 2009.

Artikel

Gordon, Octavian, Is De mortibus persecutorum an Orphan Indeed?, in: Studia Patristica XLVI (XLIV XLIX), edited by J. Baun, A. Cameron, M. Edwards and M. Vinzent, Leuven/Paris/Walpole 2010, pp. 27-31.
Gordon, Octavian, Denominational Differences in the Romanian Rendering of Greek- and Latin- Origin Proper Names in Ecclesiastical Literature. A Translation Theory Perspective, in: Oliviu Felecan (ed.), Name and Naming. Synchronic and Diachronic Perspectives, Cambridge 2012, p. 2-9.
Gordon, Octavian, Παροιμίαι Σολωμῶντος. Despre numele românesc al unei cărţi vechi-testamentare, in: Eugen Munteanu et alii (eds.), Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 28-29 octombrie 2010, Editura Universităţii din Iaşi 2011, p. 237 247.

Herausgeberschaften und Editionen

Octavian Gordon / Alexandru Mihăilă (eds.), Naboth's vineyard. Studia theologica recentiora, Cluj University Press 2012.

Forschungsinteressen und Arbeitsgebiete

Patristics, Classical Philology, Translation Theory