Rade Ristanovic (PhD)

Research Associate

Institute for Contemporary History

Forschung und Projekte

Veröffentlichungen

Monographien (und Dissertation)

Акције комунистичких илегалаца у Београду 1941–1942, Београд 2013, 280 стр.
Колаборационисти пред судом Озне. Саслушања Милана Недића, Драгог Јовановића, Танасија Динића и Косте Мушицког пред органима Озне, приредили: Срђан Цветковић, Раде Ристановић, Небојша Стамболија, Београд 2018, 584 стр.
Београдски равногорци : Југословенска војска у отаџбини и Равногорски покрет у окупираном Београду 1941-1944., Београд: Институт за савремену историју, 427 стр.

Artikel

„Oružane akcije komunističkih ilegalaca u Beogradu tokom 1942”, Istorija 20. veka, 1/2013, str. 85–104.
„Војни гувернман у Србији“, у: Лексикон Првог светског рата у Србији, ур: Сталислав Сретеновић, Данило Шаренац, Београд 2015, стр. 143–147.
„Комунистичка неман“: извештавање колаборационистичке штампе о Народноослободилачком покрету“, Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944, ур: Александар Стојановић, Београд 2015, стр. 159–191.