Prof. Dr. Mehmet Hacisalihoglu

Prof. an der LMU München

Institut für den Nahen und Mittleren Osten

Ludwig-Maximilians-Universität München

Veterinärstr. 1

DE

80539 München

M.Hacisalihoglu@lmu.de

https://www.naher-osten.uni-muenchen.de/personen/professoren/hacisalihoglu/index.html

Forschung und Projekte

Derzeitige Position(en)

Prof. an der Ludwig-Maximilians-Universität München
Chair of Turkish Studies

Aktuelle(s) Projekt(e)

Erinnerungskulturen in Südosteuropa und im Kaukasus

Frühere Position(en)

Prof. an der Technischen Universität Yildiz / Istanbul

Veröffentlichungen

Monographien (und Dissertation)

• Trabzon’da Ayanlık Mücadelesi: Hacısalihzade Hasan Ağa, Ömer Ağa ve Büyük Ali Ağa (1737-1844) [Fight for Lordship in Trabzon: Hacısalihzade Hasan Ağa, Ömer Ağa and Ali Ağa the Great], Trabzon: Serander Yayınları, 2013, 350 p., ISBN 978-9944-374-56-9. (2nd revised edition, June 2014, 356 p.).
• Doğu Rumeli’de Kayıp Köyler: İslimye Sancağı’nda Göçler, İsim Değişikleri ve Harabeler [Lost Villages in Eastern Rumelia: Emigration, Place Name Changes and Lost Villages in the District of İslimye/Sliven (Southeastern Bulgaria)], Istanbul: Bağlam Yayınları, 2008, 264 p., ISBN: 978-975-8803-95-8.
• Jöntürkler ve Makedonya Sorunu [The Young Turks and the Macedonian Question 1890-1918], Turkish trans. by İhsan Catay, Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2008, xv+498 p., ISBN: 978-975-333-216-3
• Die Jungtürken und die Mazedonische Frage (1890-1918) [The Young Turks and the Macedonian Question 1890-1918], Munich: R. Oldenbourg Verlag, 2003, 445 p., (Südosteuropäische Arbeiten 116). ISBN: 3-486-56745-4. http://books.google.de/books?id=HElykp392AgC&pg=PA11&dq=%22Mehmet+Hacisalihoglu%22&hl=tr#PPP1,M1l=tr#PPP1,M1

Textbooks / Teaching Material
• (with Hale Özkasım, Hatice Aynur and Turhan Erkmen), Akademik Araştırma ve Yazım Klavuzu: Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri – Sanatta Yeterlik Eser Çalışması Yazım Kılavuzu, İstanbul: YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. http://www.sbe.yildiz.edu.tr/sbetezyazimklavuzu.pdf
• Seminer Ödevi Nedir, Nasıl Yazılır? Sosyal Bilimlerde Lisans ve Lisansüstü Seminer (Dönem) Ödevi Yazma Teknikleri [How to write a research paper. A Guide for Writing Graduate and Undergraduate Research Papers], (First Version, unpublished Textbook, 2005), Istanbul: Ofis2005, 2016.

Artikel

• [89] “Türk Halklarında Modern Anma Kültürleri ve Kimlik Sorunu”, III. Manas Forumu: Küresel Siyasette Bölgeselleşmenin Yükselişi ve Türk Devletleri Teşkilatı / The Rise of Regionalism in Global Politics: The Organisation of Turkic States, Bishkek: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (forthcoming)
• [88] “Makedonya Meselesi’nde ve Balkan Savaşları’nda Bulgaristan”, Bulgaristan [Bulgaria], Eds. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu, Ayşe Kayapınar, Ankara: ATAM (forthcoming)
• [87] (co-author Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu) “Balkanlarda İktidar ve Tarih: Resmi Tarih Tezlerinin Oluşumu ve Tarih Ders Kitapları”, Balkanlarda Tarih Kaynakları ve Tarih Yazımı [Sources and Historiography in the Balkans], Eds. Mehmet Hacısalihoğlu, Mustafa Hamdi Sayar, Levent Kayapınar, Abdulkadir Macit, İstanbul: İLEM, 2023 (forthcoming)
• [86] “Bulgaristan’da 1984-1989 Zorunlu Asimilasyon ve Etnik Temizlik Mağdurlarının Anma ve Yas Günleri”, Sürgün ve Hafıza: 1989 Göçmenlerinin Anılarına Göre Bulgaristan’daki Zorla Asimilasyon Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç [Forced Assimilation Policies in Bulgaria and Forced Migration to Turkey According to the Memoirs of 1989 Immigrants], Eds. Neriman Ersoy Hacisalihoglu - Mehmet Hacisalihoglu, Ankara: YTB, 2023, pp. 359-422.
• [85] “Bulgaristan`da Türklerin 1984-1989 Etnik Temizlik ve Sürgünlerinin Anma Günleri“ [Commemoration Days of of Turks in Bulgaria related to 1984-1989 Ethnic Cleansing Policies and Deportations], Türklerin ve Akraba Toplulukların Acı Yıldönümleri. 19. Yüzyıldan Günümüze Sürgünler, Katliamlar, Etnik Temizlik Politikaları ve Soykırımlar, Ed. Mehmet Hacisalihoglu, Ankara: ATAM, 2022, pp. 523-551.
• [84] “Balkanlarda Tarih Yazımında Yok Sayma, Yalanlama ve İşbirliği”, Cultural Encounters in Southeast Europe, Symposium Proceedings, ed. Mustafa Hamdi Sayar (forthcoming)
• [83] “Blurring Borders Between Religion and Ethnicity: Turkey’s Migration Policies towards the Balkans in the Interwar Period (with Special Reference to Bulgaria)”, Migration and Population Politics during War(time) and Peace(time), Eds. A. Cusco, F. Solomon, K. Clewing, Cluj-Napoca: Editura Mega, 2021, pp. 271-300.
• [82] “19. Yüzyıl Osmanlı-Rus İlişkileri”, Bölgesel ve Uluslararası İşbirliği Sahası Olarak Karadeniz / Black Sea as a Space of Regional and International Cooperation, İstanbul: YTÜ BALKAR, TÜMBİFED, 2020, pp. 27-47.
• [81] “Son Dönem Türk-Rus İlişkileri ve Avrupa’ya Yansımaları: Osteuropa Dergisinin Rusya ve Türkiye Özel Sayısı Üzerine”, Bölgesel ve Uluslararası İşbirliği Sahası Olarak Karadeniz / Black Sea as a Space of Regional and International Cooperation, İstanbul: YTÜ BALKAR, TÜMBİFED, 2020, pp. 177-181.
• [80] “Makedonya Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı”, Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı / Ottoman-Turkish Image in the Current History Textbooks of Balkan and Black Sea Countries, Kısım 1, İstanbul: YTÜ BALKAR, 2020, pp. 227-286, Ek: Makedonya, Kısım 2, pp. 801-825.
• [79] “‚89 Göçü‘ mü, ‚Etnik Temizlik‘ mi? Türk Göç Tarihi Literatüründe Kavram Sorunu“, BALKAR Bülten 4, İstanbul: BALKAR, 2020, pp. 6-14. E-ISSN: 2718-0379
• [78] “Türkiye’de Göç Çalışmalarının Gelişimi: Kurumlar, Kavramlar, Anmalar”, Rumeli – Tekirdağ Göç Çalıştayı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, 23 Aralık 2019, Ed. Hüseyin Bayol (submitted).
• [77] “Panslavizm”, TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Ed. Feridun M. Emecen (submitted)
• [76] “Tonya’da Üç Kale: Ali Ağa’nın Kalesi, Ömer Ağa’nın Kalesi ve Çeçenoğun Kalesi”, Tonya Tarihi ve Kültürü: Kuruluşundan Günümüze Tonya’nın Tarihi ve Kültürü, İdari, Sosyal ve Ekonomik Gelişimi, Trabzon: Tonya Belediyesi, 2019, pp. 487-524.
• [75] “Tonya Tarihi Kronolojisi”, Tonya Tarihi ve Kültürü: Kuruluşundan Günümüze Tonya’nın Tarihi ve Kültürü, İdari, Sosyal ve Ekonomik Gelişimi, Trabzon: Tonya Belediyesi, 2019, pp. 475-485.
• [74] “1834 Osmanlı Nüfus Kaydına Göre Tonya’da Sülaleler ve Günümüzdeki Soyadları”, Tonya Tarihi ve Kültürü: Kuruluşundan Günümüze Tonya’nın Tarihi ve Kültürü, İdari, Sosyal ve Ekonomik Gelişimi, Trabzon: Tonya Belediyesi, 2019, pp. 401-454.
73 “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tonya’nın İdari Gelişimi”, Tonya Tarihi ve Kültürü: Kuruluşundan Günümüze Tonya’nın Tarihi ve Kültürü, İdari, Sosyal ve Ekonomik Gelişimi, Trabzon: Tonya Belediyesi, 2019, pp. 191-248.
72 “Ayanlık - Derebeylik Döneminde Tonya (1737-1844)”, Tonya Tarihi ve Kültürü: Kuruluşundan Günümüze Tonya’nın Tarihi ve Kültürü, İdari, Sosyal ve Ekonomik Gelişimi, Trabzon: Tonya Belediyesi, 2019, pp. 133-190.
71 “Giriş”, Tonya Tarihi ve Kültürü: Kuruluşundan Günümüze Tonya’nın Tarihi ve Kültürü, İdari, Sosyal ve Ekonomik Gelişimi, Trabzon: Tonya Belediyesi, 2019, pp. 11-21.
70 “Geçmişle Bitmeyen Kavga: Balkanlarda Tarih ve Tarih Yazımı”, Doğu-Batı Yıl 22, Sayı 89, Mayıs, Haziran, Temmuz, 2019, pp. 47-74. (ISSN: 1303-7242)
69 “Alman Der Spiegel Dergisinde Bulgaristan’daki 1984-1989 Etnik Temizlik Politikaları ve 1989 Zorunlu Göçü“, 1989 Yılında Bulgaristan'dan Türk Zorunlu Göçünün 30. Yılı, eds. Ayşe Kayapınar, Levent Kayapınar, Hakan Öztürk, Ökkeş Narinç, Çorlu: Çorlu Belediyesi, 2020, pp. 255-274.
68 “Makedonya Güncel Tarih Ders Kitaplarında I. Dünya Savaşı”, XII. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi Bildirileri 1-2 Aralık 2018 Samsun, Ed. Bünyamin Kocaoğlu, Samsun: Erol Ofset, 2019, pp. 153-172.
67 “Tarih Eğitiminde Aile Tarihi, Yerel Tarih, Komşu Ülkelerin Tarihi ve Milli Kimlik”, “Milli” Eğitim Üzerine Yazılar, Eds. Ali Fuat Arıcı, Mustafa Başaran, İstanbul: Efeakademi Yayınları, 2019, pp. 113-123.
66 “Türkiye Bulgaristan İlişkilerinde Azınlık Sorunları (1980-2000)”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Cilt 3: 1960 Sonrası Türkiye (1960-2000), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2023, pp. 602-212.
• [65] “Balkanlar (1980-2000)”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Cilt 3: 1960 Sonrası Türkiye (1960-2000), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2023, pp. 564-602.
• [64] “Balkanlarda Muhalif Hareketler ve Sultan Abdülhamid”, Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası İlmi Toplantısı Bildirileri, 23-24 Şubat 2018, Eds. M. E. Kala etc., Istanbul: Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2019, pp. 107-115.
63 “İttihadçıların ‘Kültür Kavgası’: Bulgar Eksarhlığı ve Okul Meselesi”, Sultan Mehmed Reşad ve Dönemi, Cilt 1, Eds. Yasin Yıldız et al., İstanbul: Milli Saraylar, 2018, pp. 184-203.
62 “Negotiations and Agreements for Population Transfers in the Balkans from the Beginning of the 19th Century until the Balkan Wars 1912/1913”, Journal of Balkan and Black Sea Studies, No. 1 (Fall 2018), pp. 31-75.
61 “Makedonya Cumhuriyeti Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı”, Dünyada Türk İmajı: Tarih Ders Kitaplarındaki Durum, Editör: Ahmet Şimşek, İstanbul: Pegem Akademi, 2018, pp. 373-389.
60 “Memory of War against Russia and the Image of the Other in the Eastern Black Sea Region”, I. Dünya Savaşı ve XX. Yüzyılın Başında Türk-Rus İlişkileri, Türk Tarih Kurumu (yayında)
59 “San Stefano Negotiations between the Ottoman Empire and Russia in 1878 and the Question of Muslim Population”, International Balkan Annual Conference Prishtina, Ed. Özgür Oral et al. Istanbul University (in publication)
58 “Trabzon Tonya’da Ali Ağa Camii Vakfı’nın Serüveni”, Toplumsal Tarih, No. 290, Şubat 2018, pp. 58-69.
57 (co-author İsa Blumi) “Introduction to the Special Issue: Islamophobia in Europe”, IRCICA Journal, Volume III, Issue 6, Fall 2015 [baskı 2018], pp. 13-28.
56 (co-author Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu) “Osmanlı ile Avrupa Tarihi Arasında Bir Tarihçi Portresi: Kemal Beydilli”, Yaşayan Türk Tarihçileri, Ed. Ahmet Şimşek, Ankara: Pegem Akademi, 2017, pp. 107-120.
55 “Balkanlar ve Balkan Araştırmacılığının Türkiye Açısından Önemi”, BALKAR Bülten, Sayı 1 (2017 Güz), pp. 4-8.
54 “Türkiye’de Bölge Uzmanı Yetiştiriyor muyuz? Balkan Uzmanlığı Örneği”, Yüksek Öğretim Dergisi, 05/2017, pp. 26-30.
53 "Sultan II. Abdülhamid Dönemi Balkan Politikaları", Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi, Eds. F. Gün, H. İ. Erbay, İstanbul: Milli Saraylar, 2017, pp. 112-123.
52 „Herrschaft und Politik in Griechenland und in der Türkei 1945-1989“, Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, Bd. II, Ed. Konrad Clewing, Hannes Grandits (submitted)
51 “Jön Türklerin Balkan Politikası ve Balkan Savaşlarına Giden Süreç”, Balkan Savaşları Sempozyumu Bildirileri, Kara Harp Akademisi (submitted).
50 “The Rise of Sliven (İslimye) from a Balkan Village to a Province Center in the Ottoman Empire”, Turkey and Bulgaria. A Contribution to Balkan Heritage, International Balkan Annual Conference IBAC Book Series 5, Ed. Özgür Kolçak, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 2017, pp. 75-100.
49 “1864 Tehcirinin Araştırmalarda ve Türkiye Kamuoyundaki Konumu”, 1864 Kafkas Tehciri: Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün, Ed. Mehmet Hacısalihoğlu, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) & İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), 2014, pp. 25-44.
48 [Değerlendirme Konuşması], Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi I. Uluslararası Tairh Sempozyumu: Osmanlı Devleti’nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları 16-18 Mayıs 2011 / İzmir, Bildiriler, Haz. Mehmet Ersan, Nuri Karakaş, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013, pp. 757-761.
47 „Ayanlık Döneminde Tonya ve Akçaabat’ta Hacısalihoğlu Ailesi: Hasan Ağa, Ömer Ağa ve Büyük Ali Ağa (1737-1844)”, Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu Bildiriler, Trabzon: Akçaabat Belediyesi, 2014, pp. 43-62.
46 (co-author Ozan Erözden) “Das Osmanische Reich“, Handbuch der Europaeischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert, Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel, Bd. 3: 1848-1870, Eds. Werner Daum et al., Bonn: Verlag J. H. W. Dietz, 2020, pp. 1295-1346. ISBN: 978-3-8012-4142-1
45 (co-author Ozan Erözden) “17. Das Osmanische Reich“, Quellen zur europaeischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert, Teil 3: 1848-1870, Eds. Peter Brandt, Werner Daum, Martin Kirsch, Arthur Schlegelmich, Bonn: Dietz, 2015 (CD-ROM) (ISBN 9783801241469).
44 “Makedonya Güncel Tarih Ders Kitaplarında Balkan Savaşları”, Balkan Savaşlarının 100. Yılı, 11-13 Mayıs 2012, Bildiriler, İstanbul 2012, pp. 162-172.
43 “Doğu ve Güneydoğu Avrupa’daki Ortodoks Halkların Tarihinde ve Düşünce Dünyasında İstanbul”, İstanbul. İmparatorluk Başkentinden Megakente, Ed. Yavuz Köse, Çev. Ayşe Dağlı, İstanbul: Kitapyayınevi, 2011, pp. 60-90.
42 “Giriş” Dosya “100. Yılında Balkan Savaşları Yeniden Mercek Altında”, Derin Tarih, 7, Ekim 2012, p. 61.
41 “Yane Sandanski as a political leader in the era of the Young Turks”, Cahiers balkaniques, 40 (2012), pp. 61-85; http://ceb.revues.org/pdf/1192
40 “[Balkanlar’da] Ulus Devletlerin Kurulma Sürecini Etkileyen Faktörler”, “Ulus Devletlerin Kuruluşu”, Balkanlarda Siyaset, Ed. Şaban H. Çalış, Birgül Demirtaş, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2012, s. 75-84; http://eogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/SIY301U.pdf
39 (co-author Gencer Özcan) “Balkanlar’da Yer İsimlerini Değiştirme Siyaseti: Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye Örnekleri”, Türk Tarihinde Balkanlar / Balkans in the Turkish History, Eds. Zeynep İskefiyeli / M. Bilal Çelik / Serkan Yazıcı, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yayınları, 2013, pp. 1327-1354.
38 “The Young Turk Policy of Macedonia: Cause of the Balkan Wars?”, War and Nationalism. The Balkan Wars, 1912-1913, and their Sociopolitical Implications, Eds. M. Hakan Yavuz, Isa Blumi, Salt Lake City: The University of Utah Press, 2013, pp. 100-131.
37 “Muslim and Orthodox Resistance Against the Berlin Peace Treaty in the Balkans”, War and Diplomacy: The Russo-Turkish War of 1877-1878 and the Treaty of Berlin, Ed. Hakan Yavuz, Peter Sluglett, Salt Lake City: Utah University Press, 2011, pp. 125-143.
36 „Bitola“, Encyclopaedia of Islam, 3rd ed., Leiden, Boston: Brill, 2014, pp. 54-57.
35 “’89 Göçü’ ile İlgili Tarih Yazımı ve Kamuoyu Algıları”, 89 Göçü. Bulgaristan’da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç, Eds. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu, Mehmet Hacısalihoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) & Balkanlar Medeniyet Merkezi (BALMED), Istanbul 2012, pp. 31-74.
34 „Thrakien. Eine wiederentdeckte Region auf dem Balkan”, Das Südosteuropa der Regionen, Eds. Oliver Jens Schmitt, Michael Metzeltin, Wien: Österreiche Akademie der Wissenschaften, 2015, pp. 581-602.
33 “Flucht, Vertreibung und Emigration: Osmanische Entsiedlung in Bulgarien”, Osmanen und Islam in Südosteuropa. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Ed. R. Lauer, H. G. Majer, Berlin-New York: de Gruyter, 2013, pp. 433-458.
32 “Bulgaristan’dan Göç ve Terkedilmiş Köyler”, Avrasya Konferansları. Bildiriler I, Eds. Hakan Güneş, M. Sait Türkhan, İstanbul: İ. Ü. Avrasya Enstitüsü, 2010, pp. 57-89.
31 “Yunanistan” TDV İslam Ansiklopedisi, 43, İstanbul 2013, pp. 586-595.
30 “Tuzcuoğulları” TDV İslam Ansiklopedisi, 41, İstanbul 2012, pp. 451-453.
29 “İçerme ve Dışlama: Osmanlı İmparatorluğu’nda Askere Alma”, Turkish translation by Yetkin Başkavak, Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti, Eds. Evren Balta Paker, İsmet Akça, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010, pp. 79-103.
28 “Girit Adasının Osmanlı Elinden Çıkışı: Pınar Şenışık’ın Kitabı Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları Dergisi / The Journal of Ottoman Studies, 41 (2013), pp. 403-410.
27 “Bulgaristan’da Savaş ve Göçün Yerleşim Yerleri Üzerine Etkileri”, Balkanlarda İslam Medeniyeti Uluslararası Üçüncü Sempozyum Tebliğleri, Bükreş, 1-5 Kasım 2006,cilt II, İstanbul: IRCICA, 2011, pp. 421-467.
26 “İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin Politikaları Bağlamında Türkçülük, Osmanlıcılık ve Türkleştirme Tartışmaları”, Dosya: 19.yy.’dan 20. yy.’a Osmanlı’da Vatandaşlık Kavramının Gelişimi, Toplumsal Tarih, 182 (Şubat 2009), pp. 64-69.
2008
25 “Jön Türklerin Balkan Politikası 1908-1913”, Divan Disiplinler Arası Çalışmalar Dergisi, Vol. 13/2008/24, pp. 99-127.
24 “II. Meşrutiyetin Balkan Ülkelerinde Algılanması ve Jön Türk İmajı”, 100. Yılında II. Meşrutiyet; Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, Ed. Zekeriya Kurşun et al., Istanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, 2009, pp. 549-556.
23 “Das Bild vom Janitscharen: Die Streitkräfte des Osmanischen Reiches zwischen Tradition und Modernisierung”, Am Rande Europas? Der Balkan – Raum und Bevölkerung als Wirkungsfelder militärischer Gewalt, Ed. Bernhard Chiari and Gerhard P. Groß, München: Oldenbourg, 2009, pp. 233-240.
22 “Borders, Maps, and Censuses. The Politicization of Geography and Statistics in the Multi-ethnic Ottoman Empire”, Comparing Empires. Encounters and Transfers in the Long Nineteenth Century , Eds. Jörn Leonhard and Ulrike von Hirschhausen, Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht, 2011, pp. 171-210.
21 “Ulus-devlet Politikaları ve Toponomik Değişim: Güneydoğu Bulgarisan’da Harabe Köyler”, Toplumsal Tarih, 175 (Temmuz 2008), pp. 86-92.
2007
20 (with Fuat Aksu) “General Introduction to Minority Issues in the Balkans”, Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the Balkans and the EU, Istanbul: OBIV, 2007, pp. 3-15. http://www.sbu.yildiz.edu.tr/Genelbelgeler/balkansminorities.pdf
19 “Minorities in the Balkans and the Issue of Toponymy: the Bulgarian Case” Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the Balkans and the EU, Istanbul: OBIV, 2007, pp. 61-78. http://www.sbu.yildiz.edu.tr/Genelbelgeler/balkansminorities.pdf
18 “Inclusion and Exclusion: Conscription in the Ottoman Empire”, Journal of Modern European History, V/2007/2, pp. 264-286.
17 “Osmanlı İmparatorluğundan Zorunlu Askerlik Sistemine Geçiş: Ordu Millet Düşüncesi”, Toplumsal Tarih 164 (August 2007), pp. 58-64.
16 (with Gül Tokay) “Turkish Historiography on the Balkans during the Late Ottoman Period (1878-1914), Balkanistica, 22 (2009), pp. 181-201.
15 “Sırbistan”, TDV İslam Ansiklopedisi, 37 (İstanbul 2009), pp. 120-126.
2006
14 “Die Osmanenzeit im Nahen Osten”, Wegweiser zur Geschichte Naher Osten, ed. Bernhard Chiari, Dieter H. Kollmer, Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 2007, pp. 35-45. http://www.mgfa.de/html/einsatzunterstuetzung/downloads/meunoii103hacisalihoglu.pdf
13 “Die Zeit der Osmanenherrschaft”, Wegweiser zur Geschichte Kosovo, ed. Bernhard Chiari, Agilolf Keßelring, (1st ed. 2006), 3rd ed., Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 2008, pp. 35-41. http://www.mgfa.de/html/einsatzunterstuetzung/downloads/wwkosovoiiihacisalihogluosmanenzeit.pdf
12 “Sosyalist Dönemde Romanya”, Balkanlar Elkitabı, vol. II, Çorum, Ankara: Karam & Vadi, 2007, pp. 551-564.
11 “Krallık Döneminde Romanya”, Balkanlar Elkitabı, vol. II, Çorum, Ankara: Karam & Vadi, 2007, pp. 541-549.
10 “1878-1918 Arasında Romanya: İç ve Dış Siyaset ve Azınlıklar”, Tarih Bilinci, 17-18, Mart 2012, Özel Sayı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’den Ayrılışının 100. Yılında Dünü ve Bugünü ile Balkanlar, pp. 140-144.
2005
9 “Istanbul in Geschichte und Vorstellungswelt der orthodoxen Völker Ost- und Südosteuropas“, Istanbul: vom imperialen Herrschersitz zur Megapolis. Historiographische Betrachtungen zu Gesellschaft, Institutionen und Räumen, ed. Yavuz Köse, München: Martin Meidenbauer, 2006, pp. 39-68.
Reviews
x 1 Christoph Ramm, in: International Journal of Turkish Studies, 14, Nos. 1-2,
2008, pp. 146-150.
x 2 Ulrike Tischler, in: Südost-Forschungen, 65/66, 2006/2007, pp. 571-574.
8 „Historische Feindbilder in Griechenland und in der Türkei als Hindernis für eine griechisch-türkische Verständigung“, http://www.kalimerhaba.net/front_content.php?idart=103 [03.02.2006] http://www.balkanpazar.org/mehmet_hacisalihoglu4.asp [23.11.2008]
2004
7 “The Ottoman Administration of Bulgaria and Macedonia during the 19th – 20th Centuries in Recent Turkish Historiography: Contributions, Deficiencies and Perspectives”, Turkish Review of Balkan Studies, 11, Annual 2006, pp. 85-123. http://www.obiv.org.tr/2007/Turkish%20Review%20of%20Balkan%20Studies/Makaleler/M.HACISALIHOGLU.pdf
6 “Osmanische Quellen zur Balkangeschichte. Eine Übersicht über die Bestände des Zentralarchivs in Istanbul und weiterer osmanischer Archive", Südosteuropa von der vormodernen Vielfalt und nationalstaatlicher Vereinheitlichung. Festschrift für Edgar Hösch, ed. Konrad Clewing, Oliver Jens Schmitt, München: R. Oldenbourg Verlag, 2005, pp. 35-85. http://books.google.de/books?id=4eXlZq6aBrkC&pg=PA35&dq=%22Mehmet+Hacisalihoglu%22&hl=tr22&hl=tr
5 “Bağımsızlıktan Günümüze Bulgaristan’da Yer İsimlerinin Değiştirilmesi” Balkanlarda İslam Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Tiran, Arnavutluk, 4-7 Aralık 2003, ed. Ali Çaksu, Istanbul: IRCICA, 2006, pp. 177-189.
2003
4 "The Young Turk Revolution and the Negotiations for the Solution of the Macedonian Question", Turcica, 36 (Paris 2004), pp. 165-190.
3 "İttihadcılar ve Makedonya İhtilal Komiteleri: İttihad ve Terakki Hükümetinin Başlamasına Kadar İlişkiler, Pazarlıklar ve Sonuçları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 38 (2002-2003), pp. 101-117.
2 “Makedonya” TDV İslam Ansiklopedisi, 27 (Ankara 2003), pp. 437-444.
2002
1 “Spuler, Bertold”, TDV İslam Ansiklopedisi, 37 (İstanbul 2009), pp. 422-423.
Book Reviews, Review Articles and Conference Reports
13 “Armina Omerika, Islam in Bosnien-Herzegowina und die Netzwerke der Jungmuslime (1918-1983), Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2014”, Südost-Forschungen 79 (2020-forthcoming)
12 “Elke Hartmann: Die Reichweite des Staates. Wehrphlicht und moderne Staatlichkeit im Osmanischen Reich 1869-1910. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2016“, Südost-Forschungen 79 (2020-forthcoming)
11 “İbrahim Kamil, Bulgaristan Türkleri ve Göçler. Bulgaristan Komünist Partisi Gizli Belgeleri (1944-1989) [Turks of Bulgaria and Migrations. Confidential Documents of the Bulgarian Communist Party (1944-1989)]. 8 volumes, Ankara: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, 2018”, Journal of Balkan and Black Sea Studies 5 (December 2020): 213-216.
10 “Bılgaro-Turski Voenni Otnoşeniya prez Pırvata Svetovna Voyna (1914-1918). Sbornik ot Dokumenti (Birinci Dünya Savaşı Sırasında Bulgar-Türk Askeri İşbirliği (1914-1918). Belgeler), Ed. Milen Kumanov, Teknik destekçiler, Stelka Dimitrova, Iliyan Koev, Plamena Ivanova, Suzan Eyup, Caner Eyup, Sofya: Ik. Gutenberg, 2015” Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 27 (2015-1), pp. 153-157.
9 “Cengiz Yolcu, Defeat on the Battlefield, Defense in Press: Ottoman Propaganda in the Balkan Wars, İstanbul: Libra Litap, 2017”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 27 (2015-1), pp. 173-176.
8 “Tonya Tarihi ve Kültürü Sempozyumu”, Toplumsal Tarih, 292, Nisan 2018, pp. 16-17.
7 “Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Sempozyumunun Ardından”, Toplumsal Tarih, 288, Aralık 2017, pp. 18-20.
6 “Deutsch-türkische Begegnungen / Alman Türk Tesadüfleri. Festschrift für Kemal Bedilli / Kemal Beydilli’ye Armağan, Hedda Reindl-Kiel, Seyfi Kenan (eds.), " Osmanlı Araştırmaları Dergisi / The Journal of Ottoman Studies, 44 (2014), pp. 529-537.
5 Mehmet Hacısalihoğlu – Neriman Ersoy Hacısalihoğlu, “20. Yılında 89 Göçü Konferansı”, Yıldızlar, Yıl 2, Sayı 5, Ocak 2010, pp. 46-48.
4 “Selçuk Akşin Somel, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, Lanham, Maryland, Oxford: The Scarecrow Press, Inc., 2003”, Südost-Forschungen, 63/64 (Munich 2004/2005), pp. 680-681.
3 “Brigitte Moser, Michael W. Weithmann, Die Türkei. Nation zwischen Europa und dem Nahen Osten, Regensburg u.a. 2002, Südost-Forschungen, 61/62 (Münih 2002/2003), pp. 567-569.
2 M. Şükrü Hanioğlu, Preparation for a Revolution, Young Turks, 1902-1908. Oxford 2001, Südost-Forschungen, 61/62 (Munich 2002/2003), pp. 576-579.
1 M. Şükrü Hanioğlu, The Young Turks in Opposition. New York, Oxford, 1995, Südost-Forschungen, 57 (Munich 1998), pp. 460-463.
Newspaper Articles/Opinion Columns
73 “Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinde Türkoloji (Osmanlı-Türk Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı) Okumak”, Post Bayern, Temmuz 2023.
72 “Almanya’da Yaşayan Türklerde Anma Kültürü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı”, Post Bayern, Haziran 2023.
71 “Münih Üniversitesi Türkoloji Bölümü Olarak ‘Osmanlı İmparatorluğu’nun Üç Başkenti: Bursa, Edirne, İstanbul’ Konulu Eğitim Gezimiz”, Post Bayern, Mayıs 2023.
70 “Die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und die Mitgefühle der deutschen Mitbürger”, Post Bayern, Mart 2023.
69 “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun Yüzüncü Yılı ve Almanya’daki Türk Toplumu”, Post Bayern, Ocak 2023.
68 “Almanya’da Üniversitede Türkoloji / Türk Tarihi ve Kültürü Okumak!”, Post Bayern, Aralık 2022.
67 “İdealsizlik/Mefkûresizlik ve Gençlik”, Yazar Gazetesi, 13.12.2021.
66 “Şehir Diplomasisi: Balkan Şehirleri İşbirliği ve İstanbul”, Yazar Gazetesi, 05.12.2021.
56 “Ödül”, Yazar Gazetesi, 29.11.2021.
• [64 “Osmanlı Arşivleri: Türkiye’nin Başarı Hikayelerinden Biri”, Yazar Gazetesi, 23.11.2021.
63 “Türk Dünyası mı, Türkî Dil Konuşan Ülkeler Topluluğu mu?”, Yazar Gazetesi, 18.11.2021.
62 “Büyük Adamlar”, Yazar Gazetesi, 08.11.2021.
61 “Problem Çözme Tarihçiliği mi? Hikayeci Tarihçilik mi?”, Yazar Gazetesi, 29.10.2021.
60 “‘Türk Diasporası’ ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar”, Yazar Gazetesi, 25.10.2021. https://www.yazargazetesi.com.tr/turk-diasporasi-ve-yurtdisi-turkler-ve-akraba-topluluklar
59 “Milli Değerler Eğitimi: Nasıl Yapılıyor, Nasıl Olmalı”, Yazar Gazetesi, 18.10.2021.
58 “Bilim Adamı ve Objektiflik: Yunus Emre’den İlhamla”, Yazar Gazetesi, 11.10.2021.
57 “Spor, Müzik ve Okul: Türkiye’de Okullar Neden Yüzmeyi ve Enstrüman Çalmayı Öğretmez?”, Yazar Gazetesi, 06.10.2021.
56 “İdare-i Maslahat yahut Memuriyet ve Bürokraside Çalışma Anlayışı”, Yazar Gazetesi, 27.09.2021.
55 “Doğu Avrupa’daki Sovyet Anıtları, Ulusal Onur ve Müstemleke Zihniyeti”, Yazar Gazetesi, 21.09.2021.
54 “Prof. Dr. Osman Turan’ın Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi Kitabı ve Yaşadıkları”, Yazar Gazetesi, 13.09.2021.
53 “Çanakkale Şehitliğinde İngiliz ve ANZAC Anıtları”, Yazar Gazetesi, 06.09.2021.
52 “Memleketimin Yolları”, Yazar Gazetesi, 30.08.2021.
51 “Atatürk ve Türkiye’de Atatürk Kültü”, Yazar Gazetesi, 22.08.2021.
50 “Darbeler ve Bir Ömür”, Yazar Gazetesi, 16.08.2021.
49 “Göç, Göçmenlik ve Suriyeli Göçmenler”, Yazar Gazetesi, 09.08.2021.
48 “’Boğaziçi Üniversitesi Kültürü’ Nasıl Bir Kültür?”, Yazar Gazetesi, 01.08.2021.
47 “Beyin Göçü mü Kitlesel Kaçış mı? Nitelikli Lise Mezunlarının Yurtdışına Gidişi”, Yazar Gazetesi, 25.07.2021.
46 “Akademide Kopyacılık ve İntihal Sorunu”, Yazar Gazetesi, 19.07.2021.
45 “Ayan mı Eşkıya mı? Tuzcuoğlu Memiş Ağa ve Türbesi Meselesi”, Yazar Gazetesi, 12.07.2021.
44 “Köy Enstitüleri, Brigada, Gençlerin Eğitimi”, Yazar Gazetesi, 03.07.2021.
43 “Kuymak ve Almanya’daki Türkler Arasında: Fenomen ve Fenomen Olmayan Türk Akademisyenler”, Yazar Gazetesi, 26.06.2021.
42 “Avrupa’da İslamofobi, Turkofobi ve 29 Mayıs 1993 Almanya’daki Türklerin Acı Yıldönümü”, Yazar Gazetesi, 19.06.2021.
41 “Acı Yıldönümleri ve Anma Meydanları”, Yazar Gazetesi, 14.06.2021.
40 “Tarihçilikte İz Bırakan İki İsim: Eric Hobsbawm ve İlber Ortaylı”, Yazar Gazetesi, 07.06.2021.
39 “’Onların Hepsi Yonan!’: Nefret Söylemi, Nefret ve Ayrımcılık Suçu Karnemiz”, Yazar Gazetesi, 30.05.2021.
38 “Türk ve Akraba Toplulukların Acı Yıldönümleri, 15-21 Mayıs Haftası ve Dört Anma Günü”, Yazar Gazetesi, 23.05.2021. https://www.turpav.org/milli-politikalar-enstitusu/dis-politika/turk-ve-akraba-topluluklarin-aci-yildonumleri-15-21-mayis-haftasi-ve-dort-anma-gunu.html
37 “Aile Tarihçiliği ve Soyağacı Çalışmaları Ne İçin Gerekli?”, Yazar Gazetesi, 16.05.2021. https://www.yazargazetesi.com.tr/aile-tarihciligi-ve-soyagaci-calismalari-ne-icin-gerekli
36 ““Zamanın Gerisinde Kalan Yok Olur!” Türkiye’de Modernleşme Karşıtlığı Üzerine”, Yazar Gazetesi, 09.05.2021. https://www.yazargazetesi.com.tr/zamanin-gerisinde-kalan-yok-olur-turkiyede-modernlesme-karsitligi-uzerine
35 “Eğitim Sistemimiz ve Sistematik Düşünme: Nerde Iskalıyoruz?”, Yazar Gazetesi, 02.05.2021. https://www.yazargazetesi.com.tr/egitim-sistemimiz-ve-sistematik-dusunme-nerde-iskaliyoruz-1
34 “Balkanlarda Milli Kahramanlar ve Türkler”, Yazar Gazetesi, 26.04.2021.
33 “Futbol ve Bağımlılık: Trabzon Gençliği Nereye Gidiyor?”, Yazar Gazetesi, 19.04.2021 (printed also in Tonya Haber).
32 “3 Mart 1878 Ayastefanos Antlaşması: Bulgarların “Kurtuluş Günü”, Türklerin Soykırımı Anma Günü”, Yazar Gazetesi, 11.04.2021.
31 “Akademide Kadın Olmak: Türk Kadın Akademisyenler”, Yazar Gazetesi, 03.04.2021.
30 “Osmanlı Meclisi ve Demokrasi”, Yazar Gazetesi, 27.03.2021.
29 “’Arı Dil’ Tartışmaları ve Siyaset”, Yazar Gazetesi, 20.03.2021.
28 “Sözlü Tarih ve Anı Yazma Kültürü”, Yazar Gazetesi, 13.03.2021.
27 “Türk Tarihçiliğinde Tabu Kavramlar: Soykırım, Etnik Temizlik, Katliam, Sürgün”, Yazar Gazetesi, 07.03.2021
26 “Türkiye’nin Çözülemeyen Kütüphane Sorunu”, Yazar Gazetesi, 01.03.2021.
25 “Abdülhamid “Kızıl Sultan” Mı, İttihatçılar “Hürriyet Kahramanı” Mı? Siyasi Söylemde Tarih Problemi”, Yazar Gazetesi, 22.02.2021.
24 “Yerel Tarih ve Müzecilik Neden İhmal Ediliyor?”, Yazar Gazetesi, 15 Şubat 2021.
23 “Çocuklarımızın LGS ile İmtihanı ya da 1980’lerden Günümüze Orta Öğretimin Sefaleti”, Yazar Gazetesi, 8 Şubat 2021.
22 ““Soydaş” mı, “yurtdışı Türkler” mi?”, Yazar Gazetesi, 1 Şubat 2021.
21 “Türkiye’ye Bölge Uzmanı Gerekli mi?”, Yazar Gazetesi, 25 Ocak 2021.
20 “Bulgaristan’da bir Türk Alevi Köyünün 19 Ocak 1985 Direnişi”, Yazar Gazetesi, 18 Ocak 2021.
19 “Tarihimizle Yüzleşmek: Vakıf Mezarlıklarının Tahribi ve Şehirlerimizin Tarihi Dokusu”, Yazar Gazetesi, 11 Ocak 2021.
18 “Üniversitelerin İstatistik Yarışı ve Sosyal Bilimlerin Geleceği”, Yazar Gazetesi, 4 Ocak 2021.
17 “Hatırlayarak Var Olmak: 24 Aralık bize neyi hatırlatır?”, Yazar Gazetesi, 25 Aralık 2020.
16 “Tonya’da Belediyenin Kuruluşu (14 Mart 1912)”, Tonyahaber, 5 Nisan 2020, p. 8.
15 “1834 Osmanlı Nüfus Sayımına Göre Tonya’da Sülaleler ve 1934 Soyadı Kanunu Sonrası Aldıkları Soyadları, 6: Sidiksa Karyesi”, Tonyahaber, 5 Eylül 2019, p. 8.
14 “1834 Osmanlı Nüfus Sayımına Göre Tonya’da Sülaleler ve 1934 Soyadı Kanunu Sonrası Aldıkları Soyadları, 5: Ağırköy Karyesi, Melikşe Karyesi”, Tonyahaber, 5 Ağustos 2019, p. 8.
13 “1834 Osmanlı Nüfus Sayımına Göre Tonya’da Sülaleler ve 1934 Soyadı Kanunu Sonrası Aldıkları Soyadları, 4: Mesobliya, Barkozmanlı ve Hoşarlı, Aspuryanlı ve Sağrı Karyeleri”, Tonyahaber, 5 Temmuz 2019, p. 10.
12 “1834 Osmanlı Nüfus Sayımına Göre Tonya’da Sülaleler ve 1934 Soyadı Kanunu Sonrası Aldıkları Soyadları, 3: Kumyatak Karyesi, Şova Köy, Mankanobo Karyesi”, Tonyahaber, 5 Haziran 2019, p. 8.
11 “1834 Osmanlı Nüfus Sayımına Göre Tonya’da Sülaleler ve 1934 Soyadı Kanunu Sonrası Aldıkları Soyadları, 2: Vamenli Karyesi, Karşular Karyesi”, Tonyahaber, 5 Mayıs 2019, p. 10.
10 “1834 Osmanlı Nüfus Sayımına Göre Tonya’da Sülaleler ve 1934 Soyadı Kanunu Sonrası Aldıkları Soyadları, 1: Orta Mahalle”, Tonyahaber, 5 Nisan 2019, p. 8.
9 “Tonya’da Üç Kale: Ali Ağa’nın Kalesi, Ömer Ağa’nın Kalesi ve Çeçenoğun Kalesi”, Tonyahaber, 5 Ekim 2019, p. 8.
8 “Tonya’da Üç Kale 2: Ali Ağa Kalesinin Tarihi”, Tonyahaber, 5 Kasım 2019, p. 8.
7 “Tonya’da Üç Kale 3: Ömer Ağa’nın Kalesi”, Tonyahaber, 5 Aralık 2019, p. 8.
6 “Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Tonya, Yeni Belgeler 5: Tonya Nahiyesi’nin Vakfıkebir Kazası’na Bağlanması İle İlgili Yazışmalar”, Tonyahaber, 5 Şubat 2018, p. 12.
5 “Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Tonya, Yeni Belgeler 4: Tonya Nahiyesi’nin 1895 Yılında Vakfıkebir Kazası’na Bağlanması Konusunun Gündeme Gelmesi ve 1913’te Vakfıkebir’e Bağlanması”, Tonyahaber, 5 Ocak 2018, p. 10.
4 “Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Tonya, Yeni Belgeler 3: Hacısalihzade Ali Ağa, Camileri ve Vakıfları”, Tonyahaber, 5 Aralık 2017, p. 10.
3 “Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Tonya, Yeni Belgeler 2: Ali Ağa Camiine İmam Tayini”, Tonyahaber, 5 Kasım 2017, p. 10.
2 “Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Tonya, Yeni Belgeler 1: 1848 Yılında Tonya’daki Yöneticiler”, Tonyahaber, 5 Ekim 2017, p. 12.
1 “Ali ibni Ömer (Ali Ağa) Cemisi’nin Beratı Bulundu”, Tonyahaber, 5 Eylül 2017, p. 10.

Herausgeberschaften und Editionen

Edited Books
9 Balkanlarda Tarih Kaynakları ve Tarih Yazımı [Sources and Historiography in the Balkans], Eds. Mehmet Hacısalihoğlu, Mustafa Hamdi Sayar, Levent Kayapınar, Abdulkadir Macit, İstanbul: İLEM, 2023 (forthcoming)
8 Türklerin ve Akraba Toplulukların Acı Yıldönümleri. 19. Yüzyıldan Günümüze Sürgünler, Katliamlar, Etnik Temizlik Politikaları ve Soykırımlar [Bitter Anniversaries of Turks and Related Communities. Deportations, Massacres, Policies of Ethnic Cleansing and Genocides from the 19th Century to the Present], Ed. Mehmet Hacisalihoglu, Ankara: ATAM, 2023.
7 Sürgün ve Hafıza: 1989 Göçmenlerinin Anılarına Göre Bulgaristan’daki Zorla Asimilasyon Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç [Exile and Memory: Forced Assimilation Policies in Bulgaria and Forced Migration to Turkey According to the Memoirs of 1989 Immigrants], Eds. Neriman Ersoy Hacisalihoglu - Mehmet Hacisalihoglu, Ankara: YTB, 2023.
6 Bölgesel ve Uluslararası İşbirliği Sahası Olarak Karadeniz / Black Sea as a Space of Regional and International Cooperation, İstanbul: YTÜ BALKAR, TÜMBİFED, 2020, 212 p. ISBN: 978-975-461-567-8; E-ISBN: 978-975-461-575-3
5 Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı / Ottoman-Turkish Image in the Current History Textbooks of Balkan and Black Sea Countries, 2 vols., İstanbul: YTÜ BALKAR, 2020, 910 p., e-ISBN: 978-975-461-568-5, ISBN 978-975-461-571-5 (Tk) 978-975-461-572-2 (1.c), ISBN 978-975-461-571-5 (Tk) 978-975-461-573-9 (2.c)
4 Tonya Tarihi ve Kültürü: Kuruluşundan Günümüze Tonya’nın Tarihi ve Kültürü, İdari, Sosyal ve Ekonomik Gelişimi [History and Culture of Tonya: History and Culture of Tonya, its Administrative, Social and Economic Development since its Establishment], Trabzon: Tonya Belediyesi, 2019, 606 p., ISBN 978-975-93296-2-4
3 1864 Kafkas Tehciri: Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün [Caucasian Exodus of 1864: Russian Colonization of Caucasia, War and Exodus] İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) & İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), 2014, 727 p., ISBN 978-975-461-508-1
2 89 Göçü. Bulgaristan’da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç [Forced Migration of 1989: Minority Policies in Bulgaria between 1984 and 1989 and the Forced Migration to Turkey], Eds. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu, Mehmet Hacısalihoğlu, Istanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) & Balkanlar Medeniyet Merkezi (BALMED), 2012, 678 p., ISBN 978-975-461-484-8.
1 Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the Balkans and the EU, Eds. Mehmet Hacısalihoğlu, Fuat Aksu, Istanbul: OBIV, 2007, 185 p., ISBN: 978-975-7341-42-0. http://www.sbu.yildiz.edu.tr/Genelbelgeler/balkansminorities.pdf
Edited Journals (Issues)
• [18] Journal of Balkan and Black Sea Studies, No. 10 (June 2023)
• [17] Journal of Balkan and Black Sea Studies, No. 9 (December 2022)
• [16] BALKAR Bülten 6 (Eylül 2022).
• [15] Journal of Balkan and Black Sea Studies, No. 8 (Juni 2022)
• [14] Journal of Balkan and Black Sea Studies, No. 7 (December 2021)
• [13] BALKAR Bülten 5 (Eylül 2021).
• [12] Journal of Balkan and Black Sea Studies, No. 6 (Juni 2021)
• [11] Journal of Balkan and Black Sea Studies, No. 5 (December 2020).
• [10] BALKAR Bülten 4 (Eylül 2020).
9 Journal of Balkan and Black Sea Studies, No. 4 (June 2020).
8 Journal of Balkan and Black Sea Studies, No. 3 (December 2019)
7 BALKAR Bülten 3 (Eylül 2019)
6 Journal of Balkan and Black Sea Studies, No. 2 (June 2019)
5 Journal of Balkan and Black Sea Studies, No. 1 (December 2018)
4 BALKAR Bülten 2 (Eylül 2018)
3 BALKAR Bülten 1 (Eylül 2017)
2 Special Issue on Islamophobia in Europe, IRCICA Journal, Volume III, Issue 6, Fall 2015, guest editors M. Hacısalihoğlu, Isa Blumi.
1 19.yy.’dan 20. yy.’a Osmanlı’da Vatandaşlık Kavramının Gelişimi [The Development of the Concept of Citizenship in the Ottoman Empire from 19th to 20th Century], Editor of the Special Number Mehmet Hacısalihoğlu, Toplumsal Tarih, 182 (Şubat 2009), pp. 53-92.

Publikationsliste (Url)

https://www.naher-osten.uni-muenchen.de/download/cvhacisalihoglu.pdf

Forschungsinteressen und Arbeitsgebiete

Geschichte Südosteuropas, Osmanische Geschichte