odd. dokumentace ÚDV

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Masarykova 884

CZ

252 63 Roztoky

jirikplachy@seznam.cz

Forschung und Projekte

Derzeitige Position(en)

odborný pracovník

Aktuelle(s) Projekt(e)

- problematika trestu smrti v CSR (predevším období retribuce)
- využití kolaborantu a vál. zlocincu kontrarozvedkou StB
- osudy príslušníku csl. zahranicní armády po roce 1945

Frühere Position(en)

v dobe studií pomocná vedecká síla v Archivu Akademie ved CR, od r. 2000 dodnes odborný pracovník ÚDV

Veröffentlichungen

Monographien (und Dissertation)

A) Monografie

1) Případ FRITZ (Válečný zločinec Max Rostock jako agent StB)
ÚDV, Praha 2002, Sešity č. 5, 112 str.

1a) Inventáře

1) Kamil Henner – inventář osobního fondu
Archiv Akademie věd ČR, Praha 1995

2) Viktor Dvorský – inventář osobního fondu
Archiv Akademie věd ČR, Praha 1998

Artikel

Repatriace vojáků polské zahraniční armády na Západě do ČSR po roce 1945
In: Od rywalizacji do wspóĺpracy (Relacje polsko-czeskie w badaniach mĺodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej, Kolegium Europy Wschdniej, Wrocĺaw 2003, str. 137-148.
Agent A-54 s StB
In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004, OASS MV, Praha 2004, str. 281-292.
Kam se poděli čeští konfidenti gestapa?
Lidové noviny, 3. 8. 2004, str. 15, 18.
Neveklovský konsul v Praze (JUDr. Alois Štůla 1885-1941)
In: Rodopisná revue, č. 1, r. 2004, str. 23-24.
Některé aspekty vývoje právního řádu v Československu v letech 1948-1954
In: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech – II. díl, ÚDV, Praha 2004, str. 13-29.
Mjr. René Černý – oběť komunistické justiční zvůle
In: Protinacistický odboj v Pojizeří (Sborník příspěvků ze semináře, který se konal 20. května 2003 v Mladé Boleslavi), ČSPB, Mladá Boleslav 2004, (nečísl.).
Roztocký mukl Jiří Baborský
Odraz (měsíčník Roztok a Žalova), č. 12, 2004, str. 28-29.
Příspěvek k životopisu zrádce Jaroslava Nachtmanna
Historie a vojenství, 1/2005, str. 75-79.
Perzekuce polských občanů v Československu po roce 1945
In: Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita (sborník), Libri, Praha 2005, str. 364-371; 390-391.
Zwischen Galizien, Wien und Prag – Prof. MUDr. Ivan Horbaczewski (1854-1942)
In: Wissenschaft in Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989 (sborník), Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2004, str. 251-261.

Herausgeberschaften und Editionen

Liška, Otakar a kol. (Plachý, Jiří eds. a spoluautor 2. vyd.): Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918-1989
ÚDV, Praha 2006, Sešity č. 2, 2. opravené a rozšířené vydání, 296 str.

Forschungsinteressen und Arbeitsgebiete